- Møte mellom mennesker

«Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.»

Bodø kommune har i dag to frivilligsentraler, en lokalisert ved Tverlandet Bo- og  servicesenter og en lokalisert ved Tusenhjemmet i Bodø.

Bodø Frivilligsentral

Tverlandet Frivilligsentral