Et overordnet mål er å øke tjenestemottakers selvfølelse og mestringsopplevelse, i samvær med andre. Vi gjør en faglig vurdering sammen med tjenestemottaker hvordan vi best kan hjelpe deg ut i ønsket aktivitet.

Fritidskontaktordningen har fokus på å bryte isolasjon ved å komme deg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter, samt nettverksbygging og utprøving av nye aktiviteter.