Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å være fritidskontakt.

Her kan du lese mer om hva det vil si