Vi vil oppmuntre og minne om viktigheten av å opprettholde treningen din, uavhengig av oppstart av nettopp "din" gruppe.  

Sterk og stødig uten ganghjelpemidler.

Sterk og stødig for deg som går med ganghjelpemidler.

Sterk og stødig hjemmetrening.