Våre treningsgrupper:

Mandag

Tusenhjemmet                               kl. 12.15

 

Tirsdag

Rønvik familiesenter (Kiwibygget) kl. 10.00

Tverlandet Bo- og servicesenter kl. 11.00

Hunstad kirke kl.13.00 

 

Onsdag

Bodø Domkirke                               kl. 10.30

 

Torsdag

Tverlandet Bo- og servicesenter kl. 13.15

 

Vi starter opp nye treningsgrupper i de ulike bydelene når vi har instruktører som kan ha gruppe.  Vi kurser årlig nye frivillige instruktører og målet er å ha en treningsgruppe i ditt nærområde.