Frisklivssentralen i Bodø er en del av forskningsprosjektet "Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten" som i samarbeid med NTNU skal undersøke om kurset Sov Godt har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet.

Totalt er det 28 Frisklivssentralen rundt i landet med på dette prosjektet. 

Er dette noe for deg eller noen du kjenner? Sjekk linken for mer informasjon og påmeldingsknapp/ screeningskjema og del gjerne : https://www.ntnu.no/ism/sovnbehandling

 

Her kan du se hva forskningsprosjektet handler om, og beskriver din rolle som deltager.