Samarbeidskontrakt.

Dersom du deltar på treningsgruppe forplikter du deg til å delta på trening to ganger i uken. Høyt fravær fører til bortfall av tilbudet​.

Du vil bli fulgt opp av oss i ett år. TIlbud om minimum tre måneder, maks ni måneder Frisklivstrening. Minimum tre av tolv måneder skal bestå av egentrening.

Friskliv oppstart

Utfylling av skjemaet Friskliv oppstart er en forberedelse til helsesamtalen og er nyttig for egen bevisstgjøring. Svarene vil gi deg og din veileder et innblikk i dine levevaner, med tanke på fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, tobakk og søvn. Det vil også være et verktøy for å synliggjøre endringer som skjer underveis i forløpet.

Skjemaet skal fylles ut før du kommer til helsesamtalene. 

Friskliv fullført

Utfylling av skjemaet Friskliv fullført gjøres før du kommer til helsesamtale 2, 3, 4 eller 5 (avslutningssamtale etter gjennomført tilbud).