Er du i alderen 18-70 år, har økt risiko for, er i ferd med å utvikle, eller allerede har utviklet livsstilsrelatert sykdom kan Frisklivsresept kanskje være noe for deg?

Frisklivsresept kan passe for deg med sammensatte og langvarige helseutfordringer, risiko for frafall fra skole eller arbeidsliv, ønske om å gjøre endringer i ditt kosthold/fysisk aktivitet og som en del av et behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Våre aktiviteter er i hovedsak på dagtid. 

På sikt er målet å oppnå varig endring.