Deltar du i Frisklivsresept kan du få inntil ett års oppfølging som innebærer:

Individuelle helsesamtaler

Individuelle helsesamtaler hver tredje måned i ett år. Det utarbeides en plan som omhandler mål om endring av levevaner og gjøres enkle tester på kondisjon og styrke, samt subjektiv måling av selvopplevd helse.

3-måneders treningsperioder

Tre-måneders treningsperioder i gruppe med styrke- og kondisjonstrening (inne og ute) to ganger per uke. Treningen er en arena for læring og mestring. Henvist deltaker avgjør i samråd med Frisklivssentralen om deltakelse på treningsgrupper skal foregå 3, 6, eller 9 måneder i løpet av året.

Egentreningsperiode

Alle deltakere med frisklivsresept på ett år gjennomfører 3 månders egentrening. Hensikten er gjøre seg erfaringer om hvordan det er å stå på egenhånd etter endt resept.

Temamøter

Temamøter arrangeres i treningstiden en gang pr. mnd. Møtene tar for seg prosessen rundt endring av levevaner.

Prøvetime

Prøvetimer arrangeres i treningstiden en gang per mnd. Dette er en introduksjon av eksisterende aktivitetstilbud i Bodø.