Hvorfor?

Frisklivssentralen som kommunal helsetjeneste kan være en del av et behandlingsopplegg eller rehabilitering, og kan være et ledd i å redusere sykefravær. 

Sentralen gir veiledning og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn eller alkohol. Målgruppen for tilbudet er voksne i alderen 18 til 70, som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet livsstilsrelatert sykdom. 

Hvordan delta?

Fastleger og annet helsepersonell kan henvise. Deltagere kan også ta direkte kontakt med oss. Tilbudet regnes derfor som behandling på linje med legehenvisninger. 

Hva forplikter man seg til som deltager?

Før oppstart underskriver deltager under på en samarbeidskontrakt som forplikter til deltagelse på trening inntil to ganger i uken. Høyt fravær vil føre til bortfall av tilbud.​

Hva får man som deltager?

Deltageren vil bli fulgt opp av en veileder hver sjette uke i opp til ett år, og kan følge trening to ganger hver uke i maksimum ni måneder. Minimum tre av tolv måneder skal bestå av egentrening. I tillegg til å prøve nye aktiviteter og temaundervisning.

Effekt?

  • Etter endt tilbud forbedres selvopplevd helsetilstand hos 60 prosent.
  • Hos deltagere på søvnkurset bedres søvnkvaliteten hos 92 prosent, målt ved kursstart og seks uker etter kursdeltagelse.
  • Nasjonale studier viser at deltagere som trener i gruppe og har sosial støtte rundt sitt endringsarbeid har større effekt.