I påmeldingen som dere sender inn kommer dere med ønsker for aktiviteter, så skal vi fordele disse så godt det lar seg gjøre etter deres ønsker.  Alle vil få tilbakemelding på hvilke dager de skal delta på. 

Grunnet anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å redusere smitte gjennom å ha mindre grupper og holde avstand på en meter så har vi vært nødt for å gjøre noen justeringer på aktivitetene og gruppestørrelsen under årets Sommer Sammen.

Programmet sendes ikke pr post til alle deltagere.