Flyktningkontoret har 28 årsverk fordelt på tre avdelinger – bosetting, kvalifisering og drift.