Lill-Eva T. Hjerde, virksomhetsleder
Telefon: 469 49 714
E-post: Lill-Eva.T.Hjerde@bodo.kommune.no

Astrid Håkonsenavdelingsleder bosetting
Telefon: 995 87 287 
E-post: Astrid.Hakonsen@bodo.kommune.no

Sonja Lind, avdelingsleder kvalifisering
Telefon: 469 44 677
E-post: sonja.lind@bodo.kommune.no

Besøksadresse: Bodø rådhus, Kongens gate 23, 8006 Bodø 
Postadresse: Bodø kommune, Flyktningkontoret, Postboks 319, 8001 Bodø