Introduksjonsprogrammet for flyktninger består i hovedsak av norskopplæring og samfunnskunnskap på Bodø voksenopplæring, samt praksis og andre yrkesretta tiltak i samarbeid med kommunale og private tiltaksarrangører. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning kvalifiseres til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning.