• Alle digitaliseringsløp setter brukeren i sentrum
 • Kommunens innbyggere opplever en tilgjengelig, helhetlig, brukervennlig og sikker digital opplevelse
 • Dette oppnår kommunen med en felles, effektiv, standardisert og integrert verktøykasse for kommunens ansatte
 • Bodø kommune eier sine data i henhold til nasjonale føringer
 • Bodø kommunes data:
  • brukes som et beslutningsunderlag for kommunens politikere og administrasjon
  • tilgjengelig gjøres innenfor spesifiserte rammer for offentligheten
  • utnyttes som forretningsområde der det er hensiktsmessig
 • Digitaliseringsløpene synliggjør alltid hvilken type gevinst kommunen vil få og hvordan den skal realiseres
 • Innovative anskaffelser og tett leverandørsamarbeid er førende for kommunens digitaliseringsarbeid