Hovedmål og satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

 • Mennesket i sentrum
 • Smart og grønn
 • Motor i nord
 • Samskaping
 • Livsfaser
 • Folkehelse og mangfold
 • Bærekraftig byutvikling
 • Kulturby
 • Kompetanse og innovasjon
 • Vekstkraft og regional utvikling
 • Sikkerhet og beredskap
   

Hovedmål for digitalisering

 • Forenklet innbyggerdialog
 • Medarbeidere med digital kompetanse
 • Digitalt støttet tjenesteproduksjon