Eldre og pleier

Smart helse møter utfordringene med økende levealder, kronikere med komplekst sykdomsbilde og økende antall unge med psykiske utfordringer.

Barn og unge i Bodø kommune benytter digitale verktøy i stadig større grad, og den digitale kompetansen er sentral i barnehager og skoler.

Klimavennlige løsninger for smartere energibruk og transport involverer stadig oftere bruk av avanserte digitale løsninger.

Medvirkning og informasjon med digitale løsninger legger til rette for  en forbedret innbyggerdialog.

Smart by betyr at vi løser byens oppgaver med gode digitale løsninger.