På de fleste felt kan digitale verktøy spille en viktig rolle, bl.a. slik at vi får
mer tid til å være hos de brukerne som har behov for mer omsorg.

Det vil være viktig for oss å tilrettelegge for at innbyggerne i alle livsfaser har
muligheter for å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter for å fungere godt i
hverdagen. Ikke minst er dette viktig innenfor barnehage og skole. Digitale
ferdigheter hos innbyggerne er også en kritisk faktor for deltakelse i demokratiske
prosesser.

I sum innebærer den digitale tidsalderen nye forventninger, nye muligheter og nye
utfordringer for kommunen vår. Vi ønsker å gripe muligheten til å gjøre Bodø til en
smart by. Dette skal vi gjøre på en måte som bygger på og bevarer den tilliten vi
har, både mellom enkeltmennesker og til kommunen. Det er en spennende tid vi
har foran oss!

Bodø, 17. september 2018

 

Rolf Kåre Jensen
rådmann