Vi tar i bruk nye teknologiske løsninger der medvirkning og holdningsendring står sentralt.

Vi:

  • lager gode løsninger for innbyggerne ved å sette deres behov i sentrum
  • analyserer og forbedrer tjenesteproduksjonen ved robotisering og automatisering
  • utforsker mulighetene i kunstig intelligens og Big Data, som er analyse av store datamengder