Fleksible arbeidsformer bidrar til å styrke kommunen som en moderne kompetanseorganisasjon. Kommunens medarbeidere gjør arbeidet hvor som helst, når som helst.

Vi:

  • tar ansvar for egen utvikling av digital kompetanse
  • bruker digital kompetanse i det daglige arbeidet
  • utnytter mulighetene for digital samhandling