Framtidas Bodø skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne involveres, slik at behov og ønsker synliggjøres. På den måten sørger vi for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse. 

Vi:

  • nyttiggjør oss innspill fra publikum for å gjøre Bodø til en god kommune å bo i
  • forenkler innbyggernes hverdag ved å tilby moderne digitale løsninger
  • skaper nye samarbeidsformer som gir engasjement, nye tjenester, utvikling og bedre velferd