Her har vi et mangfold av muligheter for deg som vil delta i vårt fellesskap. Dette er et tilbud for deg som er mellom 18 og 70 år som ønsker å ivareta din psykiske helse. Blir du med på laget?

Villa Vekst

  • et møtested for deg mellom 18 og 70 år som ønsker å ivareta din psykiske helse
  • et sted for deg som ønsker å bedre din livskvalitet, få en meningsfull hverdag samt økt deltakelse i samfunnet
  • aktiviteter i fellesskap med andre
  • fokus på brukermedvirkning og et ønske om sammen med deg å skape et trygt og aktiviserende tilbud
  • et sted der mennesker kan være en ressurs for hverandre i et likeverdig miljø

 


 

Lærings- og mestringskurs

 

Om oss