Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbanken.no/bostotte

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.