Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.