For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, har Direktoratet for byggkvalitet lansert nettsiden boligdugnaden.no.

Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger

Krigen i Ukraina gjør at det kommer mange flyktinger til Norge. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige leieboliger enn tidligere. Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden er det samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.


Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at du som boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av boligen du vil leie ut, før den legges ut til leie. På nettsiden kan du:

  1. Finne ut om ditt hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
  2. Lese råd og anbefalinger om hva du bør gjøre og ta stilling til før de leier ut.
  3. Få tips til hvordan du kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen.

 

Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK),
Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).