Gir voksne med rett til grunnskoleopplæring grunnlag for videre utdanning innenfor det norske skolesystemet.