Dersom du ikke kan møte til avtalt undervisning eller andre avtaler er det viktig at du melder fra til kontaktlærer evtuellt ring 75 55 66 00.