Personlig oppmøte på adresse mellom 08.00 og 14:30:
Bodø Voksenopplæring
Nordstrandveien 41
8012 BODØ

eller telefon og e-post:
Tlf: 75 55 66 00
E-post: bvo@bodo.kommune.no
https://www.facebook.com/bvoface/