Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve.

Har du tenkt å ta norskprøvesamfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve?

Er du elev ved Bodø voksenopplæring, og har rett på gratis opplæring?
Da er første prøve gratis. Læreren din gir deg informasjon og melder deg på.

Har du tatt en prøve tidligere? Meld deg på hos Kompetanse Norge.
Har du ikke rett til gratis opplæring? Meld deg på hos Kompetanse Norge.
Bekreftelser og resultat sendes ut som e-post (også sjekk spam) og brev.

Prøvedatoer

Norskprøvedatoer - Kompetanse Norge
Datoer prøver samfunnskunnskap og statsborgerskap

Priser

Norskprøve A1-B2

  • Muntlig: 800 kroner
  • Skriftlig (lese, lytte og skrive): 800 kroner
  • Delprøve (lese, lytte og skrive): 400 kroner pr delprøve
  • Samfunnskunnskapsprøven: 800 kroner
  • Statsborgerprøven: 800 kroner

Norskprøven C1

  • Muntlig: 1500 kroner
  • Skriftlig (lese, lytte og skrive): 1500 kroner

Har du behov for å søke om tilrettelagt norsk-, samfunnskunnskap- eller statsborgerprøve?
De som kan søke om tilrettelagt prøve er kandidater med dysleksi, talevansker, blinde, synshemmede, døve, hørselshemmede og personer med traumeproblematikk eller andre fysiske og/eller psykiske helsemessige utfordringer.

Ved søknad kreves det vedlagt dokumentasjon/ uttalelse fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller logoped.

NB! Søknad om tilrettelagt prøve MÅ fremmes senest tre virkedager etter kompetanse Norges oppmeldingsfrist!

Søknad om særskilt tilrettelagt norskprøve
Søknad om særskilt tilrettelagt samfunnskunnskap- eller statsborgerprøve