Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve.

Har du tenkt å ta norskprøvesamfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve?

Er du elev ved Bodø voksenopplæring, og har rett på gratis opplæring?
Første prøve er gratis. Læreren din gir deg informasjon og melder deg på.

Har du tatt en prøve tidligere? Meld deg på hos Kompetanse Norge.
Har du ikke rett til gratis opplæring? Meld deg på hos Kompetanse Norge.
Bekreftelser og resultat sendes ut som e-post (Husk: sjekk spam epost).
Resultater sendes også pr post. Husk å oppgi riktig adresse. Har du flyttet ?
Oppdater opplysningene.

Tidspunkt for prøver:

Muntlig og skriftlig norskprøve vår 2024 gjennomføres 13.-15. mars.
Innkalling blir sendt ut senest 14 dager på forhånd


Muntlig og skriftlig norskprøve sommer 2024 gjennomføres 27.-31. mai.
Innkalling blir sendt ut senest 14 dager på forhånd

Norskprøvedatoer - Kompetanse Norge

Samfunnskunnskapsprøve/statsborgesrskapsprøve gjennomføres hver måned..
Samfunnskunnskap og statsborgerskapsprøve 23. april. Klokka 1330.

Datoer prøver samfunnskunnskap og statsborgerskap


Øve til prøven

Prøveavgifter:

Norskprøve A1-B2

  • Muntlig: 1000 kroner
  • Skriftlig (lese, lytte og skrive): 1000 kroner
  • Delprøve (lese, lytte og skrive): 400 kroner pr delprøve
  • Samfunnskunnskapsprøven: 1000 kroner
  • Statsborgerprøven: 1000 kroner

Norskprøven C1

  • Muntlig: 1500 kroner
  • Skriftlig (lese, lytte og skrive): 1500 kroner

Betalingsalternativer: 
Du kan betale med bankkort, kreditkort eller vipps til 563386.  
Skriv hva du betaler for.

For bedrifter: BVO kan sende faktura.

Fravær under prøven
Møter du ikke til prøven må du betale for prøven. Har du rett til gratis prøve og ikke møter, må du betale neste gang du vil ta prøven.
Er du syk må du sende sykemelding til oss innen 7 dager.

Har du behov for å søke om tilrettelagt norsk-, samfunnskunnskap- eller statsborgerprøve?
De som kan søke om tilrettelagt prøve er kandidater med dysleksi, talevansker, blinde, synshemmede, døve, hørselshemmede og personer med traumeproblematikk eller andre fysiske og/eller psykiske helsemessige utfordringer.

Ved søknad kreves det vedlagt dokumentasjon/ uttalelse fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller logoped.

NB! Søknad om tilrettelagt prøve MÅ fremmes senest tre virkedager etter kompetanse Norges oppmeldingsfrist!

Søknad om særskilt tilrettelagt norskprøve
Søknad om særskilt tilrettelagt samfunnskunnskap- eller statsborgerprøve

Skal du søke om fritak?
Bodø voksenopplæringbehandler kun søknader om fritak som gjelder permanent opphold. Skal du søke om fritak i forbindelse med statsborgerskap må du gjøre det hos politiet.

Hvilke regler gjelder for norskopplæring og prøver når du skal søke om permanent oppholdstillatelse?