Bodø voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid mandag til fredag.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring eller må betale for undervisningen? Les mer på IMDI

Ta kontakt via e-post eller bruk dette skjemaet for veiledning.

1 undervisningstime dagtid koster kr 75.

Norskkursene er tilpasset nivåene; Nybegynner A1, A1-A2, A2-B1 og B1-B2.

Norskkurs høyere mellomnivå, selvstendig bruker (B2)
Vi arrangerer B2 kurs hvis tilstrekkelig antall påmeldte. B2 kurs følger undervisning i en B1-B2 gruppe, 2 eller 3 dager.  
Du vil få ekstra oppfølging og tilgang til «Min Vei» nettressurs på B2 nivå.

Samfunnskunnskapskurs: Ut fra etterspørsel tilbyr vi dette kurset på norsk, engelsk. De som har meldt seg opp vil få beskjed om oppstart på sms.  

Har du ikke rett på dette kurset gratis, tilbyr vi kurset til kr. 3000. Meld deg på via skjemaet "søknad om norsk og samfunnskunnskap"

Ta kontakt via bvo@bodo.kommune.no eller send inn søknadskjema "søknad om norsk og samfunnskunnskap".

Avtale om betaling skal være avklart før opplæring starter. Gjelder alle alternativene over. 

Søknadskjema for opplæring på Bodø Voksenopplæring fyller du ut her.