Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid mandag til fredag. Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring eller må betale for undervisningen, tar du kontakt via e-post eller bruk dette skjemaet for veiledning. 

1 undervisningstime dagtid koster kr 70.

Norskkurs høyere mellomnivå, selvstendig bruker (B2)
Kurset gjennomføres 4.januar 2022 - 23.mai.2022Les mer (JPG, 131KB)

Høst-semesteret for norsk har å startet, men ved å fylle ut skjemaet "søknad om norsk og samfunnskunnskap" i dag, kan det være mulighet for å starte opp alerede nå. 

Samfunnskunnskapskurs starter opp i August og Januar, 3 timer pr. uke. Ut fra etterspørsel tilbyr vi dette kurset på norsk, engelsk. 

Har du ikke rett på dette kurset gratis, tilbyr vi kurset til kr. 3000. Meld deg på via skjemaet "søknad om norsk og samfunnskunnskap"

Ønsker du å kjøpe timer med en-til-en opplæring med en lærer, tilbyr vi dette for 500 kr. pr. time.

Ta kontakt via bvo@bodo.kommune.no eller send inn søknadskjema "søknad om norsk og samfunnskunnskap".

Kontrakt med avtale om betaling underskrives før opplæring starter. Gjelder alle alternativene over. 

Søknadskjema for opplæring på Bodø Voksenopplæring fyller du ut her.