Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid mandag til fredag. Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring eller må betale for undervisningen, tar du kontakt via e-post eller bruk dette skjemaet for veiledning. 

Timespris på dagtid er kr. 65.

Søknadskjema for opplæring på Bodø Voksenopplæring fyller du ut her.