Er du over 16 år og bosatt i Bodø kommune?
Grunnskole for voksne er et tilbud til deg som ikke er kvalifisert for videregående opplæring og som har som mål å få vitnemål fra grunnskolen.
Du finner informasjon om grunnskoleutdanningen i pdf- dokumentet på høyre side.

Søknadsfristen for å søke grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2023/24 er
1. april 2023.

Last ned søknad for utfylling

Er du bosatt i en annen kommune enn Bodø?
Du må henvende deg først til din hjemstedskommune for godkjenning av søknad.