Er du over 16 år og tenker å ta grunnskoleutdanning kan du søke om få plass ved Bodø Voksenopplæring. Du finner informasjon om grunnskoleutdanningen i pdf- dokumentet til høye på siden.

Søknadsfristen for å søke grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2023/24 er
1. april 2023

Last ned søknad for utfylling