FOV – Forberedende opplæring for voksne
(modulbasert grunnskoleopplæring for voksne) 

 - for deg som ikke har fullført grunnskole i hjemlandet ditt og som vil kvalifisere deg til å søke videregående opplæring.  FOV er også for deg som vil ta deler av grunnskolen uten å fullføre eksamen. 

Opplæringen tilpasses individuelle behov. 

Hvem kan søke FOV? 

  • Alle som trenger grunnskoleopplæring og har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §18-1 

  • Du kan starte det året du fyller 16 år, hvis du ikke har rett til videregående opplæring. 

  • Du må ha lovlig opphold i Norge. 

  • Er du bosatt i en annen kommune enn Bodø?
    Du må henvende deg først til din hjemstedskommune for godkjenning av søknad.

Søk her: Last ned søknad for utfylling

Etter at skolen har mottatt søknaden din vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale.  Dette er for å finne ut hvilken modul (nivå) du skal starte på. 

Modulbasert forberedende voksenopplæring 

Opplæringen skjer i moduler.  Du begynner i den modulen som passer ditt faglige nivå.  Du kan gå i forskjellige moduler i de ulike fagene. Noen trenger å ta alle nivå i alle fagene, mens noen bare trenger opplæring og eksamen i ett eller noen av fagene. 

Grunnmodulen er for deltagere som har lite eller ingen skolebakgrunn. 

 

Modul 4 avsluttes med eksamen. Når du har fått standpunkt i alle fag, og har vært opp til eksamen, får du vitnemål. Dette innebærer at du kan søke videregående skole.  Hvis du avslutter opplæringen før modul 4 vil du få kompetansebevis.  Kompetansebeviset gir ikke rett til å søke på videregående opplæring.   

Opplæringen kan ta mellom 1 – 5 år. Dette avhenger av kartleggingen, tidligere skolegang, progresjon og mål med opplæringen.