Er du over 16 år og tenker å ta grunnskoleutdanning kan du søke om få plass ved Bodø Voksenopplæring. Du finner informasjon om grunnskoleutdanningen i pdf- dokumentet til høye på siden.

Søknadsfristen for å søke grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2021/22 er 6. april 2021

Last ned søknad for utfylling