FOR BEDRIFTER: 

Vi tilpasser og skreddersyr kurs for medarbeidere som har behov for forsterket språkopplæring på arbeidsplassen. Bodø Voksenopplæring er godkjent tilbyder av Kompetansepluss fra Kompetanse Norge.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i IKT, matematikk og lære norsk/samisk lesing, skriving og lære å snakke språket/språkene. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om økonomisk støtte gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/soknadsprosess/sok-midler/kompetansepluss-arbeid-2021/

Pakering: Er du elev/deltager er det desverre ikke mulighet for å parkere utenfor skolen. De oppmerkede parkeringsplassene i skråbakken utenfor hovedinngangen, er forbeholdt ansatte. 

Skal du i møte, ha undervisning eller ha andre aktiviteter på skolen over, henter du parkeringsbevis i ekspedisjonen i 3. etg. 

Annen informasjon prøver: 

Oppmelding til samfunnskunnskapsprøve for deg som ikke går på BVO gjøres via KompetanseNorge sin hjemmeside( KompetanseNorge).
Se ellers under "Fritak og prøver" for ytterligere informasjon.

Skal du ta prøve bør du møte minimum 20 minutter før prøven starter. Skal du betale for prøven bør du møte 30-45 minutter før prøven begynner da det kan være mange som ønsker å betale. 

Betalingsalternativer: 

Vi har betalingsterminal som tar vanlig Visa, kreditkort og betalingskort. Skolen har også opprettet vipps som du finner under fanen "Kjøp og betal"i vippsappen, vippsnr. #563386. 

For bedrifter: BVO kan sende faktura.