Pr. 14.08.2020 er korona-smittesituasjonen på "gult nivå", og kulturskolens undervisning kan drives tilnærmet normalt forutsatt god avstand, god håndhygiene og at syke holder seg hjemme. Nærmere retningslinjer for smittevern i kulturskolen finner du i menyen "koronavirus-info".  Årets elevebrosjyre, med mye nyttig informasjon til elever og foreldre, finner du under "Informasjon". Vi ønsker alle elever velkommenti nytt skoleår i Bodø kulturskole!