Koronainfo til elever og foreldre – gjeldende kulturskoleundervisning uke 3

Mandag 18/1 og tirsdag 19/1

  • Ingen fysisk undervisning, men fjernundervisning via Teaam/video, og evt alternativ organisering ut fra fagets egenart. Dette gjelder også korpselever som har instruksjon fra kulturskolen.
  • Kulturmix og kulturlek avlyses
  • Hjemmekontor for lærerne

Oppstart fra onsdag 20/1

På bakgrunn av regjeringens justerte nasjonale tiltak, lagt fram 18/1, vil Bodø kulturskole fra onsdag 20/1 igjen kunne gjennomføre ordinær (fysisk) undervisning for de fleste. Følgende gjelder:

  • Ordinær undervisning for elever under 20 år; gjelder både individuell undervisning og gruppetilbud
  • Én til én undervisning for voksne elever 
  • SFO-tilbud i regi av kulturskolen 
  • Instruksjon/direksjon til foreninger med deltakere under 20 år kan starte opp

Oppstart fra mandag 25/1

  • Tilbud til grunnskolene i regi av DKS, Den kulturelle skolesekken, starter opp mandag 25. januar

Avlysning

  • Fysiske gruppetilbud for voksne elever avlyses inntil ny beskjed kommer