Hvis du ikke når frem med din klage til barnehagen eller eier, kan du sende skriftlig klage til barnehagemyndigheten i Bodø kommune.