Barnehagene er en del av utdanningsløpet, og alle barnehager skal ha god kvalitet på det tilbudet som gis. Alle barnehager skal følge barnehageloven med forskrifter, herunder rammeplan for barnehagen.