• Du får bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om videre saksgang.
     
  • Klagen oversendes barnehagens leder og/ eller eier.
     
  • Barnehagens leder/ eier behandler klagen.
     
  • Barnehagemyndigheten følger opp saken overfor barnehagens leder/eier.