• Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen. Å løse saken på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter.
     
  • Hvis saken ikke løses, kan du kontakte barnehageeier.
  • Du kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).