Barnehagemyndigheten skal:

  • Gi veiledning til barnehagene.
     
  • Påse at barnehagene drives etter gjeldende regelverk (barnehageloven med rammeplan).
     
  • Føre tilsyn med barnehagene og pålegge barnehagene å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold.