Spesialpedagogene jobber med barn i alderen 0–6 år, og har ansvaret for både kommunale og private barnehager i kommunen. 

Spesialpedagogene jobber blant annet innen følgende områder:

  • Veiledning av personalet i barnehagen og foreldre/ foresatte
  • Oppfølging av enkeltvedtak
  • Planarbeid etter individuell læreplan (ILP)
  • Modellære 
  • Loggføring og dokumentasjon
  • Samarbeid internt og eksternt
  • Kompetanseheving av personalet i barnehage