Hvem kan få bruk for våre tjenester

  • Barn under skolepliktig alder med særlige behov. 
  • Barn og unge i skolepliktig alder med behov for logopedisk hjelp og oppfølging. 
  • Barnehager med behov for veiledning på lavterskelnivå. 

Hva må du betale

Ingen egenandel i tjenesten.