Logopedene jobber med språk og talevansker hos barn og unge i alderen 0–16 år. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen. Vi jobber direkte med barn og veileder barnehager, skoler og foreldre.  

Logopedene utreder og jobber med følgende områder:

  • Språk og talevansker
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker 
  • Munnmotoriske vansker

Logopedtjenesten tilbyr stammeveiledning. Tilbudet inneholder observasjon av barnet, veiledning til foreldre og barnehage, samt oppfølging etter 3, 6 og 12 måneder. Søknad sendes direkte til Spesialpedagogisk fagteam. Hvis barnet har omfattende stamming kan logoped anbefale søknad til PPT, for å kunne tilby tettere oppfølging.

Har du behov for logopedhjelp til ditt barn. Ta kontakt med barnehage eller skole som barnet ditt går i, så hjelper de til med henvisning.