PPT skal bistå med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste drøftingsmøter, gjennom kursing, foredrag, workshops eller ved henvisning om bistand.