• Undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester.
  • Vurderer om barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp/individuelt tilrettelagt undervisning.
  • Er barnehage- og skolekontorets rådgivende organ for vurdering om barnet har rett til fremskutt eller utsatt skolestart.
  • Tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.