Alle saker som skal henvises til PPT, skal ha vært vurdert i barnehagen/skolen hvor det har vært igangsatt tiltak og evaluering av tiltak over en periode.

Dersom et barn eller en elev skal henvises til PPT, er det vanligvis barnehagen/skolen som gjør dette. Foresatte må uttale seg og samtykke til henvisningen. Andre: Statped, spesialisthelsetjeneste, etc.