• mistanke om forsinket utvikling
  • språk og kommunikasjonsvansker
  • lærevansker
  • fagvansker
  • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • atferdsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • funksjonshemming

Vi hjelper voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett på spesialundervisning:

  • dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg.
  • hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.