Det kan avtales fleksibel fakturering for kommunale avgifter. Det avtales fleksibel fakturering pr eiendom. 

  • Månedlig faktura, for eiendommer med store årlige avgifter.
  • 4 faktura som er standard terminoppsett.
  • 2 faktura for eiendommer med mindre avgifter.
  • 1 faktura pr. år, for eiendommer med lite avgifter.

Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hele beløpet fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no. Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.

Standard terminoppsett for eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer. 

  • 1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  • 2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  • 3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  • 4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp siste år blir avregnet ved første fakturerte termin påfølgende år.