Håkon A. Møller, juryleder
Leder av plan- og miljøutvalget (MDG), Bodø kommune 

Annelise Bolland 
leder byutvikling, teknisk avdeling, Bodø kommune 

Johnny Kristensen
Siv.ark MNAL, Bodø Næringsforum

Rose Marie Steinsvik
Siv.ark MNAL, Nord-Norges arkitektforening

Henning Bek 
Siv.ark MNAL, Nord-Norges arkitektforening 

Befolkningen
Når finalistene kunngjøres, digitalt opplegg