Bodø bystyre vedtar kommunedelplan for Skjerstadfjorden, slik der er vist på kart med plan ID 2018001, datert 03.05.2019 med tilhørende planbestemmelser datert 06.05.2019 og planbeskrivelse datert 02.05.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves de deler av reguleringsplan for Vågshavn, Plan ID 5032, som omfatter sjøarealene (se avgrensning s.6 i planbeskrivelsen)