Hensikt med planen er å avklare framtidig arealbruk og utbygging i Saltstraumen. Ny kommunedelplan erstatter tidligere kommunedelplan fra 2003.